Thursday, December 7, 2023
-1.2 C
Chișinău
spot_img

95 la sută din rapoartele de audit energetic realizate în anul 2022 au fost elaborate conform șablonului și cerințelor AEE

spot_img

În scopul asigurării și îmbunătățirii calității rapoartelor de audit energetic efectuate de către auditorii energetici calificați și înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici, Agenția pentru Eficiență Energetică a încheiat procesul de verificare a calității primului eșantion al rapoartelor de audit energetic, efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676/2020 și a Ghidului privind verificarea calității auditurilor energetice aprobat de Agenție.

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, Agenția pentru Eficiență Energetică trebuie să verifice cel puțin 5% din auditurile prezentate anual per fiecare categorie și fiecare auditor energetic. Astfel, prin procedura de verificare au trecut 22 de rapoarte de audit energetic, lista rapoartelor de audit energetic supuse verificării poate fi accesată aici.

Rapoartele de audit energetic selectate au trecut prin două etape de verificare a calității, evaluarea rapidă și evaluarea detaliată efectuată de către Comisia de experți instituită în cadrul Agenției. 

Evaluarea rapidă a calității presupune verificarea rapoartelor de audit energetic prin prisma completitudinii informației prezentate în cadrul acestora, conform descrierilor din șabloanele rapoartelor de audit energetic și cerințele tehnice minime aprobate de Agenție pentru fiecare categorie de audit energetic.

Evaluarea detaliată a calității este axată pe examinarea corectitudinii și veridicității informațiilor și calculelor din Raportul de audit energetic. Aceasta se realizează prin evaluarea datelor de intrare, a ipotezelor utilizate pentru calcule, corectitudinea metodologiilor de calcul etc.

Astfel, în urma verificării rapide și detaliate a calității celor 22 de rapoarte de audit energetic selectate, efectuate pe parcursul anului 2022, 95 la sută din acestea sunt conforme și corespund criteriilor de calitate stabilite în Regulament și Ghid. 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic,  după etapele de verificare a calității rapoartelor de audit energetic, auditorii sunt informați cu referire la neconformitățile ce trebuie înlăturate, astfel ca auditul să respecte cerințele de calitate stabilite. În cazul în care auditorii nu manifestă receptivitate în eliminarea acestor neconformități, Agenția va iniția procedura de radiere a auditorului energetic respectiv din Registrul electronic al auditorilor energetici.

Recomandările generale pentru auditorii energetici stabilite în urma procedurii de verificare pentru fiecare din cele patru categorii (clădiri, industrie, transport și iluminat public) sunt următoarele: 

·        stabilirea corectă a scenariului de bază; 

·        îmbunătățirea calității datelor de intrare;

·        utilizarea prețurilor actualizate la resursele energetice;

·        stabilirea corectă a duratei de recuperare a investiției;

·        respectarea șablonului și prevederilor ghidului în procesul de elaborare a rapoartelor de audit energetic.

Cu intenția de a sprijini auditorii energetici și pentru a uniformiza rapoartele de audit energetic, AEE a dezvoltat cerințe minime și șabloane pentru elaborarea rapoartelor de audit energetic în sectoarele: clădiri, iluminat public, transport și industrie. Aceste resurse sunt disponibile pe site-ul web al AEE: link la sursă

Evaluarea calității rapoartelor de audit energetic de către AEE este esențială, nu doar în scopul asigurării exactității și coerenței acestora, ci și pentru facilitarea atragerilor investițiilor, dar și asigurarea unui nivel ridicat de calitate al proiectelor tehnice care se dezvoltă în baza acestora și care ulterior vor asigura durabilitatea proiectelor implementate.

De asemenea, de menționat faptul că persoanele sau entitățile care beneficiază de un raport de audit energetic de calitate au avantajul de a înțelege mai bine măsurile care pot contribui la optimizarea consumului de energie, costurile implicate și perioada de recuperare a investiției, identificate de un auditor energetic competent și calificat, și ca rezultat efectul implementării unui proiect de eficientizare energetică de succes.

Reamintim că Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

RECENTE

Optimizarea fluxului energetic în Uniunea Europeană: balanța, licitații și costuri în sistemul energetic integrat

Cum se restabilește frecvența într-o rețea electrică națională, conectată la sistemul energetic european?Cum se...

S-a lansat Renergia – prima aplicație din România ce eficientizează consumul de energie și reduce facturile

Energy Advisor, primul start-up afiliat Universității Tehnice din Cluj-Napoca, lansează Renergia, prima aplicație mobilă...

Ministrul Mediului a participat la ședința Grupului de lucru Operativ privind Acțiunea Verde

Ministrul Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a participat la ședința extinsă a Grupului de lucru Operativ...

Secretariatul Comunității Energetice: ultimul atelier de lucru în cadrul proiectului EU4Energy, avansarea viitorului energetic al Moldovei

Ultimul atelier de lucru al activității EU4Energy, "Asistență tehnică pentru transpunerea pachetului de energie...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE