Thursday, June 13, 2024
18.2 C
Chișinău
spot_imgspot_img

ANRE România propune reglementări în regenerabile: garanții obligatorii de 5% pentru proiectele cu putere de peste 1MW

spot_imgspot_img

ANRE România a publicat spre consultare publică un proiect de ordin prin care se aduc mai
multe modificări Ordinului ANRE nr. 59/2013 care reglementează racordarea la rețelele electrice de interes public, dar și conținutului-cadru al ATR-urilor și al contractelor-cadru de racordare. Modificările vizează, în principal, următoarele aspecte:

 1. GARANȚIA FINANCIARĂ
 • Se introduce obligativitatea constituirii unei garanții de 5% din valoarea tarifului de
  racordare pentru proiectele cu o putere aprobată totală pentru evacuare mai mare de
  1 MW, indiferent dacă realizarea proiectului este condiționată sau nu de realizarea unor
  lucrări de întărire. Potrivit proiectului de ordin, această garanție trebuie constituită
  înainte de emiterea ATR-ului (Avizului Tehnic de Racordare), dar valoarea și forma sa se înscriu în ATR. Menținerea acestei obligații în această formă ar duce cu siguranță la numeroase probleme în practică, dar ne încredem în faptul că neconcordanța va fi rezolvată înainte de publicarea ordinului în Monitorul Oficial.
 • Se modifică valoarea garanției financiare pentru proiectele cu o putere aprobată totală
  pentru evacuare mai mare de 1 MW, pentru care realizarea proiectului este
  condiționată de realizarea unor lucrări de întărire – de la maxim 20% din valoarea
  tarifului de racordare la un procent fix de 5%. Această garanție este suplimentară celei
  descrise mai sus și trebuie constituită în termenul prevăzut în contractul de racordare
  (în prezent, fiind obligatoriu ca această garanție să fie constituită până la încheierea
  contractului de racordare).
 • Se elimină posibilitatea restituirii garanției la achitarea costului care revine operatorului
  de reţea pentru lucrările de întărire și la încetarea ATR-ului (mai puțin în situația punerii
  sub tensiune finală a proiectului, caz în care restituirea este permisă conform
  proiectului de ordin). Obligațiile referitoare la constituirea garanției financiare ar urma să se aplice proiectelor pentru care nu au fost emise ATR-uri până la data intrării în vigoare a ordinului.
 1. ALOCAREA PRIN LICITAȚIE A CAPACITĂȚII DISPONIBILE
 • Modificarea se referă la racordarea proiectelor cu puterea instalată mai mare sau egală cu 1
  MW.
 • Licitațiile se vor organiza anual, pentru o perioadă ce cuprinde 10 ani începând cu anul al
  doilea după anul licitației.
 • Administratorul platformei este Transelectrica.
 • În fiecare an în care se organizează licitație, Transelectrica realizează un studiu de soluție
  global, prin care determină lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, necesare
  asigurării capacității aferente cererilor de alocare.
 • Până la data de 15 iunie a fiecărui an în care se organizează licitație, Transelectrica publică,
  printre altele, rezultatele studiului global, capacitatea disponibilă, capacitatea solicitată
  pentru alocare, valoarea estimată a lucrărilor de dezvoltare și prețul de pornire a licitației.
 • Prețul de pornire a licitației se stabilește cu luarea în considerare a valorii lucrărilor
  suplimentare de dezvoltare, raportată la capacitatea totală solicitată.
 • Cea mai bună ofertă este oferta cu prețul licitat cel mai mare.
 • Capacitatea disponibilă pentru racordare nealocată se ia în considerare în anul următor.
 • Solicitanții ale căror oferte sunt câștigătoare încheie contracte de alocare de capacitate
  (proiectul de ordin conținând și clauzele obligatorii ale acestor contracte).
 • Prețul pentru capacitate se plătește în cel mult 4 luni de la data încheierii contractului de
  alocare de capacitate. Este posibilă plata în tranșe.
 • În cazul în care operatorii de rețea nu pun în funcțiune la termenele stabilite conform
  licitațiilor instalațiile rezultate în urma lucrărilor suplimentare de dezvoltare, aceștia sunt
  obligați să plătească solicitanților penalități în cuantum de 0,01% din valoarea respectivelor
  lucrări, pentru fiecare zi de întârziere, cu condiția ca locul de producere să fi îndeplinit
  condițiile de punere sub tensiune finală la data prevăzută în contract.
 • Solicitanții sunt obligați să plătească operatorilor de rețea penalități în cuantum de 0,01%
  din valoarea lucrărilor prevăzute în contract pentru fiecare zi de întârziere față de termenul
  de punere sub tensiune finală a proiectului, cu condiția ca lucrările suplimentare de
  dezvoltare a rețelei electrice să fi fost finalizate la termenul din contract.
  Prevederile referitoare la alocarea capacității pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2025.

RECENTE

Guvernul aprobă înființarea Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice: Decizii obligatorii și măsuri integrate în dezvoltarea socio-economică

Guvernul a dat undă verde astăzi proiectului de hotărâre care stabilește organizarea și funcționarea...

Moldelectrica angajează un expert în managementul proiectelor/piața de electricitate

Ministerul Energiei din Moldova, în colaborare cu Moldelectrica, anunță deschiderea unei poziții pentru un...

Anunț de angajare: Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă caută doi experți care vor fi finanțați de BERD

În răspuns la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a...

Are loc prima sesiune de lucru pentru construcția liniei electrice aeriene 400 kV Strășeni-Gutinaș

Astăzi, a avut loc prima sesiune de lucru privind construcția liniei electrice aeriene (LEA)...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE