Sunday, July 21, 2024
22.2 C
Chișinău
22.6 C
Bălţi
21.8 C
Cahul
16.8 C
Hînceşti
21 C
Ştefan Vodă
21.3 C
Edineţ
spot_imgspot_img

Asociația Investitorilor Străini a prezentat Cartea Albă 2023

SURSĂFIA
spot_imgspot_img

Asociația Investitorilor Străini (FIA) a prezentat cea de-a opta ediție a Cărții Albe, care conține 9 capitole ce cuprind 115 propuneri de îmbunătățire a climatului investițional, elaborate în concordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova Europeană 2030”. Formatul mai multor capitole, precum Piața Forței de Muncă, Tranziția la Economia Verde, Transformarea Digitală, a fost revizuit, iar capitolul privind Industria Telecom, majoritatea recomandărilor ale căruia au fost implementate – nu se regăsește în ediția nouă. Astfel, un număr fără precedent de propuneri din ediția precedentă a Cărții Albe 2021 – 87% au fost acceptate de Guvernul RM sau sunt în curs de implementare.

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru contribuția Asociației la dezvoltarea economică a Republicii Moldova și a subliniat că guvernarea lucrează pentru o economie deschisă, liberă, digitalizată și favorabilă mediului de afaceri. „Vom continua dereglementarea și digitalizarea – procese ce vor fi dublate de liberalizarea pieței muncii și de reforma pieței de capital. Totodată, pentru a face Republica Moldova și mai atractivă pentru investitori – vechi și noi deopotrivă – vom promova investiții în logistică și proiecte mari de infrastructură. În același timp, prioritatea autorităților este lupta împotriva corupției, reforma justiției și modernizarea instituțiilor publice pentru a convinge și marile companii să vină la noi”, a declarat Președinta Maia Sandu. 

“Timp de 20 de ani, Asociația noastră s-a implicat activ în îmbunătățirea climatului investițional din Republica Moldova și în soluționarea provocărilor prioritare nu doar pentru mediul de afaceri, ci și pentru întreaga societate și întreg stat al Republicii Moldova”, a declarat Alexander Koss, președintele FIA, speaker-ul Consiliului de Administrație al Südzucker Moldova. – Inițiativa noastră privind monitorizarea externă a sistemului justiție își găsește treptat realizarea practică, iar ceea ce se întâmplă în ultimul timp în acest sistem demonstrează încă o dată importanța crucială și necesitatea participării constante a experților externi la reforma justiției din Republica Moldova. Suntem bucuroși că partidul, care deține majoritatea Parlamentară, Președintele și Guvernul Republicii Moldova au susținut această inițiativă FIA și depun toate eforturile pentru a implementa reforma justiției, care este esențială pentru Moldova”.

Reforma Sistemului de Justiție continuă să rămână prioritate-cheie a Cărții Albe 2023. Propunerile FIA au fost sincronizate cu experții din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, dar și cu reprezentanții societății civile. În acest capitol se menționează că perspectiva integrării europene, oferită de desemnarea Republicii Moldova ca țară candidată în iunie 2022, necesită reforme constructive, în special reforma justiției, care este piatra de temelie pentru progresul sistemic în alte sectoare. Este un proces complex, care necesită angajament, resurse și monitorizare continuă. Punerea în aplicare a propunerilor Cărții Albe ar putea contribui în mod semnificativ la consolidarea statului de drept și la asigurarea unui sistem judiciar independent, transparent și eficient în Republica Moldova, iar cooperarea interinstituțională și monitorizarea externă pot juca un rol esențial în acest sens.

Capitolul Legislația Fiscală identifică propuneri specifice de îmbunătățire a legislației și a administrării fiscale pentru a alinia sistemul fiscal la condițiile actuale, în contextul crizelor multiple din ultimii ani. Propunerile se bazează pe principalele obstacole identificate în calea demarării și desfășurării unei afaceri, precum și pe dorința de a crește sustenabilitatea persoanelor fizice și juridice prin intermediul instrumentelor fiscale.

La capitolul Piața Forței de Muncă, a fost remarcat faptul că mediul de afaceri apreciază deschiderea și receptivitatea autorităților de a moderniza relațiile de muncă pentru a îmbunătăți situația de pe piața muncii. În același timp, din cauza globalizării și a migrației sporite, în special a exodului populației, piața forței de muncă din Republica Moldova rămâne a fi una vulnerabilă, în continuare fiind necesară atenția sporită a autorităților și implementarea unor măsuri stimulatorii în acest sens.

RENERGY

Capitolul Concurența remarcă angajamentul consecvent al comunității FIA pentru concurența loială, bazat pe crearea și menținerea unui mediu concurențial sănătos, asigurarea independenței și fortificarea capacităților Consiliului Concurenței, care pot fi implementate doar prin eforturile comune ale mediului de afaceri și ale autorităților Statului.

Capitolul actualizat Tranziția la Economie Verde se bazează pe necesitatea de a dezvolta inițiative de stimulare a investițiilor corespunzătoare, având la bază practicile de dezvoltare ale Uniunii Europene, a cărei politică vizează acum tranziția către o economie verde care generează creștere economică și contribuie la reducerea sărăciei printr-o gestionarea durabilă a capitalului natural.

La capitolul Transformarea Digitală se menționează că aprobarea recentă a Strategiei de Transformare Digitală 2023-2030, confirmă determinarea autorităților de a construi o societate modernă și digitală, deoarece lipsa unei viziuni naționale și a unui mecanism eficient de implementare a politicilor în acest domeniu constrânge inovarea în economia națională și digitalizarea interacțiunii cu autoritățile.

În capitolul Medicină și Farmaceutică se menționează că, în prezent, în ciuda eforturilor de digitalizare, simplificare și debirocratizare, s-au înregistrat puține progrese în acest domeniu. Astfel, este absolut imperios prioritizarea propunerilor care creează un efect de sinergie prin înglobarea unor măsuri specifice de reducere a birocrației, atât pentru mediul de activitate a cadrelor medicale și farmaceutice, cât și pentru cetățenii care necesită servicii de sănătate calitative.

În capitolul Subiecte Funciare se menționează că legislația funciară necesită în continuare o atenție deosebită din partea autorităților publice. Prevederile actuale ale acesteia limitează funcțional și restricționează investitorii străini de a alege domeniul funciar pentru investiții pe termen mediu și lung. De asemenea, în condițiile încălzirii globale, schimbărilor climatice și a modificărilor de mediu, agricultorii întâmpină dificultăți în procesul de irigare a terenurilor agricole.

Propunerile din capitolul Sistemul Financiar au ca scop îmbunătățirea stabilității financiare, a cărei disfuncționalitate poate duce la crize sistemice, incapacitatea instituțiilor financiare de a efectua uniform operațiuni sau, și mai grav, la căderea piețelor financiare.

Cartea Albă a fost elaborată și prezentată pentru prima dată de experții FIA în anul 2005. Acest document are un caracter consultativ și descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din țară. Cartea Albă reflectă esența activităților FIA, membrii căreia consideră că prin intermediul schimbului de experiență și a eforturilor comune depuse de investitorii străini poate fi creată o viziune clară a problemelor și deciziilor ce influențează pozitiv climatul investițional din Republica Moldova.

Asociația Investitorilor Străini din Republica Moldova (FIA), prima asociație non-profit și apolitică a companiilor cu capital străin, care activează în Republica Moldova, a sărbătorit în anul 2023 cea de-a 20-a aniversare. Asociația reunește 26 membri din 15 țări – cele mai mari companii cu capital străin din Republica Moldova, ce au creat peste 23.000 de posturi de muncă. Investiția totală a companiilor este de aproximativ 2 miliard 600 milioane euro, ceea ce reprezintă mai mult de 19% din PIB-ul Republicii Moldova. Toate aceste companii sunt cele mai active întreprinderi care contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova și generează progres în toate sectoarele cheie: agricultură, industrie, vinificație, telecomunicații și IT, industria petrolieră, medicină și farmaceutică, bănci și asigurări, distribuție, consultanță și audit etc.

Cartea Albă 2023 este disponibilă integral ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

RECENTE

Angajări pentru juniori și experți în energie regenerabilă în proiecte finanțate de BERD

Ca răspuns la o solicitare din partea Guvernului Republicii Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție...

Ministerul Energiei lansează consultări publice privind etichetarea pneurilor și proiectarea ecologică a produselor energetice

Ministerul Energiei anunță inițierea procesului de elaborare și consultare publică a două proiecte de...

Raportul ANRE 2023: Realizările și reformele din sectorul energetic

Astăzi, 17 iulie 2024, în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii...

Guvernul va discuta semnarea unui nou acord de împrumut pentru proiectul de eficiență energetică “STEEM”

Astăzi, la ora 10:00, în cadrul ședinței Guvernului, Ministrul Energiei, Victor Parlicov, va prezenta...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE