Tuesday, May 28, 2024
14.4 C
Chișinău
spot_imgspot_img

Comisia Europeană stabilește o serie de acțiuni pentru accelerarea dezvoltării rețelelor electrice

spot_imgspot_img

Rețelele energetice interconectate și stabile reprezintă coloana vertebrală a pieței interne a energiei din UE și sunt esențiale pentru a permite tranziția ecologică. Pentru a contribui la punerea în aplicare a “European Green Deal“, Comisia propune un plan de acțiune pentru a se asigura că rețelele noastre de energie electrică vor funcționa mai eficient și vor fi implementate mai mult și mai rapid. Comisia a instituit deja un cadru juridic de susținere pentru introducerea rețelelor electrice în întreaga Europă. Odată cu integrarea deplină a piețelor UE, o rețea de infrastructură modernizată va asigura cetățenilor și întreprinderilor că pot beneficia de energie mai ieftină și mai curată.

Se preconizează că, până în 2030, consumul de energie electrică în UE va crește cu aproximativ 60%. Rețelele vor trebui să se adapteze la un sistem mai digitalizat, mai descentralizat și mai flexibil, cu milioane de panouri solare pe acoperișuri, pompe de căldură și comunități energetice locale care își împart resursele, cu mai multe surse regenerabile offshore care vor fi puse în funcțiune, cu mai multe vehicule electrice care trebuie încărcate și cu nevoi tot mai mari de producție de hidrogen. Având în vedere că 40% din rețelele noastre de distribuție au o vechime mai mare de 40 de ani și capacitatea de transport transfrontalier urmează să se dubleze până în 2030, sunt necesare investiții în valoare de 584 de miliarde de euro.

Un plan de acțiune pentru a aborda verigile lipsă ale tranziției către o energie curată

Planul de acțiune vizează abordarea principalelor provocări legate de extinderea, digitalizarea și o mai bună utilizare a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice din UE. Acesta identifică acțiuni concrete și adaptate pentru a contribui la deblocarea investițiilor necesare pentru a accelera rețelele europene de electricitate. Acțiunile se concentrează pe punerea în aplicare și pe o realizare rapidă pentru a face diferența la timp pentru obiectivele noastre pentru 2030:

Accelerarea punerii în aplicare a proiectelor de interes comun și dezvoltarea de noi proiecte prin intermediul unei direcții politice, al unei monitorizări consolidate și al mai multor propuneri;
Îmbunătățirea planificării pe termen lung a rețelelor pentru a acomoda mai multe surse de energie regenerabilă și cererea electrificată, inclusiv hidrogenul, în sistemul energetic, prin orientarea activității operatorilor de sistem, precum și a autorităților naționale de reglementare;
introducerea de stimulente de reglementare prin intermediul unor orientări privind investițiile anticipative, orientate spre viitor și privind împărțirea transfrontalieră a costurilor pentru proiectele offshore;
Stimularea unei mai bune utilizări a rețelelor prin creșterea transparenței și îmbunătățirea tarifelor de rețea pentru rețele mai inteligente, eficiență și tehnologii și soluții inovatoare, prin sprijinirea cooperării între operatorii de sistem și a recomandărilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER);
îmbunătățirea accesului la finanțare pentru proiectele de rețele prin creșterea vizibilității cu privire la oportunitățile programelor de finanțare ale UE, în special pentru rețelele inteligente și modernizarea rețelelor de distribuție;
stimularea obținerii mai rapide a autorizațiilor pentru implementarea rețelelor prin furnizarea de asistență tehnică pentru autorități și de orientări pentru o mai bună implicare a părților interesate și a comunităților;
îmbunătățirea și securizarea lanțurilor de aprovizionare a rețelelor, inclusiv prin armonizarea cerințelor de producție ale industriei pentru conectarea la producție și la cerere.

Context

UE are una dintre cele mai extinse și mai rezistente rețele din lume, care furnizează energie electrică pentru milioane de cetățeni. Piețele noastre energetice bine interconectate s-au dovedit a fi un atu important pentru a asigura aprovizionarea stabilă în timpul crizei energetice. UE a instituit un cadru juridic pentru a sprijini dezvoltarea rețelelor, prin regulamentul revizuit privind TEN-E, prin Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile și prin propuneri pentru o lege privind industria cu zero emisii nete și o reformă a pieței energiei electrice.

Pentru a îndeplini obiectivul stabilit în planul REPowerEU de a pune capăt importurilor de combustibili fosili din Rusia și obiectivul recent convenit de a atinge o cotă de 42,5 % de energie regenerabilă până în 2030, cu o ambiție de 45 %, UE are nevoie de rețele modernizate și de o infrastructură energetică consolidată. Planul de acțiune al UE pentru rețele a fost anunțat în Planul de acțiune european privind energia eoliană, prezentat de Comisie luna trecută. Acesta urmează primului Forum la nivel înalt privind rețelele electrice, găzduit de Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) sub patronajul Comisiei Europene în luna septembrie.

Planul de acțiune de astăzi este prezentat în paralel cu selecția unor proiecte-cheie de infrastructură energetică transfrontalieră pentru prima listă a Uniunii de proiecte de interes comun și reciproc, care va contribui la alinierea infrastructurii energetice a UE la obiectivele sale în materie de climă. Planul este însoțit, de asemenea, de un pact de angajament pentru a asigura o implicare largă a părților interesate în dezvoltarea rețelelor.

Questions and Answers

Factsheet

EU Action Plan for Grids

RECENTE

Conferință națională la Chișinău: potențialul comunităților energetice în Moldova și recomandări pentru politici publice

Pe 27 mai 2024, la Chișinău, a avut loc o conferință națională organizată de...

Ministerul Energiei analizează opțiuni de finanțare pentru modernizarea energetică a blocurilor multietajate

Ministerul Energiei și USAID, prin intermediul Proiectului MESA, au organizat un atelier pentru identificarea...

Ministerul Energiei propune majorarea stocurilor de securitate de gaze naturale la 47,1 milioane m³ începând cu 1 octombrie 2024

În cadrul ședinței Guvernului care va avea loc pe 29 mai, ministrul Energiei, Victor...

Proiect de dispoziție pentru instituirea comisiei de licitație privind statutul de producător eligibil mare

În ședința Guvernului Republicii Moldova programată pentru 29 mai 2024, la ora 10.00, ministrul...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE