Friday, March 1, 2024
10 C
Chișinău

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord privind Pprotecția împotriva manipulării pieței pe piața angro de energie

spot_imgspot_img

Consiliul și Parlamentul European au ajuns astăzi la un acord politic provizoriu cu privire la regulamentul de îmbunătățire a protecției UE împotriva manipulării pieței pe piața angro de energie (REMIT). Regulamentul REMIT sprijină o concurență deschisă și loială pe piețele europene de energie angro și creează premisele pentru o mai mare transparență și integritate a pieței.

Aceasta este o veste bună pentru consumatori și companii, în special în perioadele de volatilitate a prețurilor la energie. Regulamentul REMIT va îmbunătăți protecția consumatorilor și a întreprinderilor împotriva manipulării pieței și va consolida cadrul pentru abordarea și prevenirea abuzurilor de piață.

Teresa Ribera Rodríguez, al treilea vicepreședinte spaniol în exercițiu al guvernului și ministru pentru tranziția ecologică și provocarea demografică.
Teresa Ribera Rodríguez, al treilea vicepreședinte spaniol în exercițiu al guvernului și ministru pentru tranziție ecologică și provocare demografică
REMIT face parte dintr-o reformă mai amplă a concepției pieței de energie electrică a UE. Celelalte părți ale reformei, care vor fi convenite ulterior de Consiliu și de Parlament, au ca scop reducerea dependenței prețurilor la electricitate de prețurile volatile ale combustibililor fosili, protejarea consumatorilor împotriva vârfurilor de preț, accelerarea dezvoltării energiilor regenerabile și îmbunătățirea protecției consumatorilor.

Înregistrarea participanților pe piață

Ambii colegiuitori au convenit asupra faptului că participanții la piață din țări terțe trebuie să desemneze un reprezentant într-un stat membru în care participanții la piață sunt activi pe piața angro de energie. Reprezentantul trebuie să fie desemnat printr-un mandat scris și autorizat să acționeze în numele participantului pe piață.

În plus, participanții la piață sunt obligați să se asigure că reprezentantul lor are competențele și mijloacele necesare pentru a asigura respectarea eficientă și în timp util de către participanții la piață a deciziilor și cooperarea cu cererile de informații ale autorităților naționale de reglementare sau ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) din Uniunea Europeană.

Competențele decizionale ale ACER și competența de a impune sancțiuni

Consiliul și Parlamentul au convenit asupra domeniului de aplicare a competențelor decizionale ale ACER în ceea ce privește inspecțiile la fața locului, cererile de informații și autorizațiile sau retragerea autorizațiilor platformelor de informații privilegiate (PII) și a mecanismelor de raportare înregistrate (MRR).

În plus, ACER are competența de a impune penalități cu titlu cominatoriu pentru a asigura respectarea deciziilor de inspecție la fața locului și a cererilor de informații.

Competența de a impune amenzi pentru încălcări sau nerespectări ale interdicțiilor sau ale obligațiilor de fond incluse în regulament va rămâne în mâinile statelor membre.

Delimitarea cazurilor cu impact transfrontalier

Acordul provizoriu prevede că ACER are dreptul de a investiga cazurile cu dimensiune transfrontalieră și de a stabili priorități în ceea ce privește cazurile.

ACER are dreptul de a investiga cazurile în care comportamentul afectează cel puțin două state membre.

Obiecții la exercitarea competenței de investigare a ACER

Ambele instituții au convenit că autoritățile naționale de reglementare (ANR) vor putea în continuare să se opună exercitării competențelor de investigare ale agenției atunci când ANR au deschis în mod oficial sau au efectuat o investigație cu privire la aceleași fapte. ANR-urile vor avea la dispoziție maximum 3 luni pentru a formula obiecții.

Instrumentele ACER pentru desfășurarea investigațiilor

Pentru a efectua investigații, ACER va utiliza mai multe instrumente. De exemplu, ACER va putea efectua inspecții la fața locului și va putea emite cereri de informații, precum și va avea competența de a lua declarații.

Etapele următoare

Acordul provizoriu la care s-a ajuns astăzi cu Parlamentul European trebuie acum să fie aprobat și adoptat în mod oficial de ambele instituții.

Context

Reforma concepției pieței energiei electrice propune modificarea legislației relevante privind piața energiei electrice și îmbunătățirea protecției UE împotriva manipulării pieței printr-o mai bună monitorizare și transparență (REMIT).

Comisia a adoptat propunerile privind reforma concepției pieței de energie electrică a UE la 14 martie 2023.

RECENTE

Reforma energetică și perspectivele coridorului sudic: discuții la reuniunea ministerială din Baku

Extinderea către noi piețe a Coridorului Sudic, care furnizează gaz natural în Europa din...

ANRE a aprobat cerințele pentru unitățile generatoare. Premier Energy Distribution a modificat tarifele pentru serviciile auxiliare

Astăzi, 1 martie 2024, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale...

UN NOU PROIECT PILOT DE INCLUDERE A MATERIALELOR EDUCAȚIONALE PRIVIND ENERGIA ȘI MEDIUL ÎN ȘCOLILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un proiect pilot de includere a unor materiale didactice specifice legate de energia și...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE