Wednesday, April 17, 2024
20 C
Chișinău
spot_img

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA MODIFICĂ AJUTORUL LA ENERGIE PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI

spot_imgspot_img

Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului referitoare la acordarea compensațiilor pentru consumul de energie în sezonul rece a anului a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, fiind fundamentat pe Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice.

Scopul principal al acestui proiect este de a sprijini categoriile vulnerabile cu venituri reduse, acordându-le compensații pentru a acoperi costurile facturilor de energie electrică în sezonul rece. Acest proiect vizează, de asemenea, integrarea mecanismului de compensații în facturile pentru serviciile de energie electrică și face parte din eforturile de a proteja și sprijini categoriile vulnerabile în contextul crizelor curente care au un impact negativ asupra acestor persoane.

Proiectul aduce câteva modificări importante la Hotărârile Guvernului existente:

 1. Introducerea unei noi prestații sociale, “Compensații la energie sub formă de plată monetară”, care va fi acordată lunar, prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale, pe baza categoriei de vulnerabilitate energetică atribuită, prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).
 2. Excluderea cotelor-părți ale bunurilor cu destinație locativă din mecanismul de atribuire a compensațiilor. Aceasta a fost făcută pentru a elimina discriminarea persoanelor care dețin mai mult de 4 cote-părți în bunuri cu destinație locativă.
 3. Calcularea cheltuielilor de consum se va face diferentiat pentru mediul urban și mediul rural, pentru a lua în considerare diferențele de cheltuieli de consum.
 4. Adăugarea a două noi categorii de vulnerabilitate energetică (categoria de vulnerabilitate extremă și categoria de vulnerabilitate primară) pentru a îmbunătăți țintirea și sprijinul acordat gospodăriilor cu venituri mici.
 5. Compensațiile vor fi acordate numai în baza cererii de înregistrare în Sistemul Informațional “Vulnerabilitate Energetică” (SIVE), deci persoanele care nu se înregistrează nu vor beneficia de compensații.
 6. Se va lua în considerare gradul de dizabilitate severă al membrilor gospodăriei casnice la stabilirea gradului de vulnerabilitate energetică.
 7. Se vor introduce plafoane pentru atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică, astfel încât anumite categorii de consumatori să nu primească categorii ridicate de vulnerabilitate.
 8. Se vor adăuga noi criterii, cum ar fi impactul indemnizației de maternitate și costurile tratamentului medical pentru persoanele cu dizabilități.

Aceste modificări sunt menite să crească echitatea, să reducă frauda în sistem, să automatizeze procesele și să îmbunătățească experiența utilizatorilor în cadrul sistemului de compensații. Costul total al compensațiilor pentru sezonul rece 2023-2024 este estimat la 2780 de milioane de lei, care va fi acordat sub formă de compensații pentru achitarea facturilor la energie și compensații la energie sub formă de plată monetară.

Aprobarea acestui proiect nu implică modificări în alte acte normative existente și va fi supus consultării publice pe portalul guvernamental particip.gov.md. Expertizele anticorupție, de compatibilitate și juridice vor fi incluse ulterior în document.

Modificări Cheie Incluse:

 1. Eliminarea Anumitor Termeni: Termeni legați de metoda de atribuire a categoriilor și metoda de stabilire au fost excluși din diverse secțiuni (precum pct. 41, 42, 45, și 49).
 2. Ajustarea Valorii: Valoarea “25” din pct. 45 a fost modificată la “26”.
 3. Excluderea Referințelor la Modele: Referințele la modelele din Anexele 1-4 din pct. 45 au fost eliminate.
 4. Adăugarea Capitolului IV1: A fost adăugat un nou capitol, Capitolul IV1, care detaliază procedura de acordare și gestionare a compensațiilor pentru energie sub formă de plată monetară. Punctele notabile din Capitolul IV1 includ:
  • Solicitantul de compensații pentru energie sub formă de plată monetară este beneficiarul, iar beneficiarul este consumatorul casnic de energie.
  • Se introduce o compensație fixă de 800 de lei pe lună.
  • SIVE generează lunar o listă a beneficiarilor și furnizează informații Casei Naționale de Asigurări Sociale.
 5. Modalități de Plată: Compensațiile pentru luna precedentă se plătesc prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), cu evidența plății gestionată de Casa Națională de Asigurări Sociale.
 6. Recuperarea Plăților Neachitate: Sumele de compensație neachitate din vina organului care le-a stabilit sau plătit vor fi recuperate retroactiv, fără nicio limitare de timp.
 7. Proceduri în Caz de Plăți Necuvenite: Se stabilesc proceduri pentru restituirea plăților necuvenite, inclusiv blocarea sumelor și măsuri de recuperare.
 8. Decesul Solicitantului: Compensațiile neîncasate în legătură cu decesul solicitantului vor fi acordate unui membru adult al familiei sau unei persoane care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
 9. Anchete Sociale: Beneficiarul de compensații monetare pentru energie este obligat să permită efectuarea unei anchete sociale. Refuzul de a coopera poate duce la încetarea plăților.
 10. Responsabilități: Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Asigurări Sociale au responsabilitatea pentru asigurarea corectitudinii datelor și utilizarea mijloacelor bugetare alocate.
 11. Monitorizarea Implementării: Monitorizarea implementării regulamentului se efectuează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, structurile teritoriale de asistență socială sau alte entități autorizate. Aceștia pot efectua verificări la domiciliu pentru a verifica informațiile furnizate de consumatorii casnici de energie.

RECENTE

Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa a fost pus în funcțiune în Germania

Compania Hansainvest Real Assets și dezvoltatorul Move On Energy au inaugurat un parc fotovoltaic...

Proiectul de lege privind acțiunile climatice a fost adoptat de Parlament în lectura a doua

Noua lege va stabili cadrul normativ în domeniul acțiunilor climatice orientate spre atingerea obiectivului...

Moldova a prezentat trei proiecte de interconexiune energetică cu Ucraina și România la Summitul Inițiativei celor trei mări

Secretarul de Stat al Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, participă la Vilnius, capitala Lituaniei, la...

Transelectrica a scos la licitație construcția liniei de 400 kV Suceava-Bălți, de interconexiune cu Republica Moldova

Transelectrica a scos la licitație contractul de proiectare și execuție a liniei de 400...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE