Friday, March 1, 2024
10 C
Chișinău

Raport Energy Community: Moldova în avangarda reformelor energetice

spot_imgspot_img

Secretariatul Comunității Energetice a evidențiat performanțele Republicii Moldova în domeniul energetic, consolidându-se ca un lider în procesul de reformare și aliniere la standardele Uniunii Europene. În anul 2023, Moldova a înregistrat progrese semnificative în sectorul gazelor și electricității, pregătindu-se să devină un candidat viabil pentru aderarea la UE.

Reforma Sectorului Gazelor

Unul dintre pașii importanți în reforma sectorului gazelor a fost avansarea procesului de separare a Operatorului Sistemului de Transport al Gazelor (GAS TSO) de controlul Gazprom. Vestmoldtransgaz operează acum rețeaua de gaze, în așteptarea evaluării programate pentru 2024. Această mișcare are potențialul de a consolida independența energetică a Moldovei și de a reduce dependența de furnizorii externi.

Moldova a aplicat Codul Tarifar de Rețea, punându-și astfel bazele pentru o reglementare eficientă și echitabilă a sectorului gazelor. În plus, măsurile interimare de echilibrare vor lua sfârșit în 2025, ceea ce indică o tranziție lină către un mediu de piață mai stabil și mai predictibil.

O altă realizare notabilă este implementarea unui flux invers virtual pentru diversificarea aprovizionării cu gaze. Această mișcare strategică consolidează securitatea energetică a țării, oferind opțiuni flexibile și alternative în materie de aprovizionare.

Performanțe Remarcabile în Sectorul Electricității

În ceea ce privește sectorul electricității, Moldelectrica a obținut certificarea de operator de sistem independent, sporind astfel transparența și eficiența în gestionarea rețelei electrice. Acest pas este esențial pentru asigurarea unei distribuții eficiente și echitabile a energiei electrice în întreaga țară.

Moldova a demonstrat și angajamentul său față de securitatea energetică, depășind țintele de stocare și reducând consumul de gaze. Aceste realizări, în concordanță cu directivele Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, consolidează poziția Moldovei nu doar ca participant activ în Comunitatea Energetică, ci și ca un potențial candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Recunoaștere Internațională și Apreciere

Eforturile remarcabile ale Moldovei în reformarea sectorului energetic au fost întâmpinate cu recunoaștere și laude la nivel internațional. Aceste aprecieri nu numai că reflectă angajamentul țării față de dezvoltarea durabilă și independența energetică, dar și pregătesc terenul pentru viitoare realizări în calitate de candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

Acces la Raportul Complet

Pentru detalii suplimentare și o analiză exhaustivă a progreselor înregistrate, raportul complet al Comunității Energetice Secretariatul poate fi descărcat aici. Acest document oferă informații detaliate privind fiecare aspect menționat anterior, furnizând o imagine cuprinzătoare a realizărilor Moldovei în cadrul reformelor energetice. Raportul a fost publicat la 1 noiembrie 2023.

În ansamblu, progresele semnalate în sectorul energetic plasează Moldova într-o poziție privilegiată, avansând în direcția unei economii durabile și independente energetic. Acest parcurs pozitiv subliniază angajamentul ferm al Moldovei față de reforme și consolidarea statutului său în rândul țărilor europene care împărtășesc valorile și standardele Uniunii Europene în domeniul energetic.

Rezumat: Raportul Anual de Implementare 2023 Moldova

  • Moldova își extinde capacitățile de energie regenerabilă și a făcut progrese în alinierea cu Pachetul Energie Curată
  • Starea de urgență este în vigoare până la 30 noiembrie 2023, iar Moldova este independentă de aprovizionarea cu gaz rusesc
  • Operatorul sistemului de transmisie Moldelectrica a fost certificat ca operator de sistem independent
  • Moldova trebuie să accelereze transpunerea Regulamentului privind Securitatea Aprovizionării cu Gaz
  • Moldova nu a trimis încă un raport privind sistemul național referitor la politici și măsuri și proiecții în cadrul sistemului Reportnet
  • Moldova nu a adoptat încă o strategie pe termen lung cu obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050
  • Moldova trebuie să-și alinieze obiectivele de eficiență energetică pentru 2030 cu cele stabilite de Comunitatea Energetică
  • Moldova a început procedura de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) pentru Planul Național de Energie și Climă (NECP)
  • Consiliul Concurenței nu a deschis nicio investigație sau nu a emis nicio decizie privind conduita anticoncurențială în sectoarele energetice
  • Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a transmis chestionarele anuale către EUROSTAT la timp și le-a publicat pe pagina sa web

RECENTE

Reforma energetică și perspectivele coridorului sudic: discuții la reuniunea ministerială din Baku

Extinderea către noi piețe a Coridorului Sudic, care furnizează gaz natural în Europa din...

ANRE a aprobat cerințele pentru unitățile generatoare. Premier Energy Distribution a modificat tarifele pentru serviciile auxiliare

Astăzi, 1 martie 2024, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale...

UN NOU PROIECT PILOT DE INCLUDERE A MATERIALELOR EDUCAȚIONALE PRIVIND ENERGIA ȘI MEDIUL ÎN ȘCOLILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un proiect pilot de includere a unor materiale didactice specifice legate de energia și...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE