Monday, December 4, 2023
-3.9 C
Chișinău
spot_img

SPECIALIST PRINCIPAL SECȚIA REGLEMENTĂRI, DEPARTAMENTUL ENERGIE ELECTRICĂ ȘI REGENERABILĂ 

spot_img

TERMEN LIMITĂ 11.08.2023

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante (termen-limită 11.08.2023)
11.07.2023
I. În conformitate cu Regulamentul privind angajarea personalului Agenției Naționale pentru Reglementare
în Energetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2018 din 16 ianuarie
2018, se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de
 Consultant/Consultantă, Secția energie regenerabilă
Departamentul energie electrică și regenerabilă.
II. Condițiile de bază pentru participare la concurs:
În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
 deține cetățenia Republicii Moldova;
 cunoaște limba de stat;
 cunoștințe operare PC;
 studii superioare în domeniile economic sau tehnic;
 nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni.
III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă sau prin e-mail Dosarul de concurs,
care va conține:
 acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 scrisoare de intenție;
 fișa de participare;
 Curriculum Vitae, în format Europass;
 copia buletinului de identitate;
 copia diplomelor de studii și a suplimentelor la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de
instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de
recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova);
 copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
 acte ce confirmă experiența solicitată în domeniu (copia carnetului de muncă – pentru confirmarea
vechimii în muncă până la data de 28.12.2018, sau alte acte confirmative);
 declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă
precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind
evaluarea integrității instituționale.
IV. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 11.08.2023
Candidații vor depune dosarele complete la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe
adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 52/A sau la adresa electronică – jmihalachi@anre.md, în
perioada 12.07.2023 – 11.08.2023, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare,
între orele 08.00 -17:00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.
Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Nicolaev Irina, tel: 0 22 823 908.
NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele
originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise și sau interviului, sub sancțiunea
respingerii dosarului de concurs

RECENTE

AEE: Programe de eficiență energetică în sectorul rezidențial și cel public între Moldova și Italia

Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică Ion Muntean, împreună cu alți colegi din cadrul AEE...

Ce înseamnă și pentru ce ne este necesar un sistem de management energetic în clădirile publice?

Este un sistem pentru monitorizarea și optimizarea consumului de energie, care ne va ajuta...

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat alocarea mijloace financiare pentru compensarea prețurilor la energie

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va transfera în avans 200 de milioane de lei...

Din 2024 România va deveni producător și exportator de autobuze în Europa

BMC Truck&Bus, cu sediul în Ciorogârla, lângă București, va deschide, în prima jumătate a...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE