Saturday, December 2, 2023
6.1 C
Chișinău
spot_img

Anunț privind selectarea a 7 tineri cercetători pentru Ministerul Energiei în cadrul Programului de Cercetare de Politici Publice

spot_img

A.O. ”Green City Lab Moldova” anunță un concurs de selectare a 7 tineri cercetători pentru Ministerul Energiei al Republicii Moldova în cadrul Programului de Cercetare de Politici Publice .

Finanțarea Programului de Cercetare va fi susținută integral de către Fundația Soros Moldova.

Sunt invitate să participe persoanele fizice, rezidenți în Republica Moldova, care pot să demonstreze experiență relevantă și capacitatea de realizare a sarcinilor propuse.

Acest program are ca scop principal susținerea Ministerului Energiei în dezvoltarea și implementarea politicilor publice în domeniul energetic și se va derula în perioada noiembrie 2023 – mai 2024, timp de 6 luni.

Oportunitățile oferite de Program:

– Dobândirea experienței profesionale, abilităților practice și competențelor specifice activității desfășurate în cadrul MEn.

– Familiarizarea cu administrația publică, procesul legislativ și promovarea politicilor publice.

– Valorificarea potențialului și dezvoltarea abilităților cercetătorilor tineri.

– Sporirea atractivității funcției publice și atragerea celor mai performanți tineri în serviciul public.

– Onorariu brut în valoare de 1200 de dolari (include impozitul pe venit, asigurarea medicală obligatorie de stat achitată de angajat și asigurarea socială de stat achitată de angajator) pentru fiecare tânăr cercetător (cca 14 mii de lei net), achitat lunar pe întreaga perioadă de activitate în cadrul Ministerului Energiei.

Activități și responsabilități:

Tinerii cercetători selectați vor lucra în cadrul Ministerului Energiei sub coordonarea unui mentor și vor desfășura următoarele activități:

 • Elaborarea unei cercetări de politici publice pe tematica determinată în contractul de stagii.
 • Elaborarea propunerilor de politici, note informative/analitice, amendamente legale etc.
 • Acordarea de asistență tehnică echipei MEn în activități ad-hoc legate de domeniul energetic.

Tinerii stagiari vor fi încadrați în activitatea a 7 Direcții specializate ale Ministerului Energiei și vor efectua stagiul sub coordonarea unui mentor, în baza unor Termene de Referință (ToR) personalizate și teme de cercetare individuale.

1.Direcția eficiență energetică

Tema de cercetare: Analiza oportunităților realizării contractelor de performanță energetică în vederea atragerii investițiilor pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică, de către furnizorii de energie termică.

 1. 2. Direcția surse de energie regenerabilă

Tema de cercetare: Analiza conceptului Vehicle to Grid – politici de piață și guvernamentale de stimulare a achiziției de vehicule electrice, dezvoltare a infrastructurii de alimentare și conexe necesare pentru aplicabilitatea sistemului Vehicle to Grid în Republica Moldova.

 1. 3. Direcția energie electrică

Tema de cercetare: Tehnologii și mecanisme de majorare a gradului de flexibilitate în sistemul electroenergetic inclusiv prin soluții de digitalizare a activităților.

 1. Direcția gaze naturale și produse petroliere

Tema de cercetare: Modelele UE de naționalizare a infrastructurii rețelelor de gaze naturale. Impactul economic și mecanismele de reglementare. Avantajele și dezavantajele aplicabilității respectivelor modele în Republica Moldova.

 1. Direcția energie termică și cogenerare 

Tema de cercetare: Identificarea surselor de finanțare pentru modernizarea infrastructurii sectorului termoenergetic, inclusiv atragerea investițiilor/accesarea programelor Europene (de ex. Horizon Europe, LIFE Programme, Connecting Europe Facility).

 1. Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană 

Tema de cercetare: Facilitarea colaborării eficiente cu partenerii de dezvoltare: identificarea mecanismelor/platformelor de colaborare.

 1. Direcția juridică 

Tema de cercetare: Analiza și dezvoltarea cadrului normativ pentru implementarea eficientă a Programului Super-ESCO în clădirile din sectorul public și privat.

Eligibilitate:

Candidații interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– Vârsta cuprinsă între 22 și 35 de ani.

– Studii superioare de licență sau masterat în următoarele domenii: inginerie, drept, administrație publică, relații internaționale, mediu sau alte domenii relevante, preferabil în energetică.

– Experiență profesională de cel puțin 1 an în următoarele domenii: energetică, administrație publică, drept, mediu, economie, relații internaționale sau alte domenii relevante, preferabil cu expertiză în elaborarea și/sau implementarea politicilor publice.

– Dispunerea de timp pentru a participa la Programul de Cercetare cu program de muncă cu regim deplin (full time) pe parcurs a 6 luni.

– Abilități de elaborare a studiilor, conceptelor, analizelor, documentelor de politici, actelor normative etc., preferabil în domeniul energetic.

– Interes pentru domenii de cercetare în domeniul energetic.

– Abilități de cercetare și analiză, preferabil cel puțin o publicație (online, academică, de cercetare, de analiză a politicilor publice etc.).

– Manifestă disponibilitate de a se angaja în promovarea cercetării de politici publice elaborate prin campanii de advocacy după finalizarea Programului de Cercetare.

– Cunoașterea calculatorului (MS Office).

– Cunoașterea limbii române.

– Cunoașterea limbii engleze sau altei limbi de circulație internațională (ex. franceze/germane/ruse) va fi un avantaj.

Depunerea dosarelor: 

Dosarul de aplicare va cuprinde Ofertă tehnică, care va conține:

 1. Scrisoarea de intenție în care se va argumenta succint interesul și relevanța candidatului pentru participare la Programul de Cercetare;
 2. CV-ul candidatului (detaliat).

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: maxim.moroga@greencity.md. Ofertele, precum și toată corespondența cu ofertantul, va fi în limba română.

Termen-limită de depunere: 20 octombrie 2023, 18.00.

A.O. ”Green City Lab Moldova”  nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

După expedierea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de A.O. ”Green City Lab Moldova”, fapt confirmat printr-un e-mail în acest sens.

Procesul de evaluare:

Vor fi acceptate pentru examinare doar dosarele complete.

Procesul de selectare, evaluare și contractare a tinerilor cercetători va implica evaluarea dosarelor și o etapă de interviu, în conformitate cu procedurile în vigoare ale A.O. „Green City Lab Moldova”.

După validarea dosarelor de către Comisia formată din minimum 3 membri din cadrul A.O. ”Green City Lab Moldova”, FSM și MEn, ofertele vor fi transmise spre evaluare.

Ofertele tehnice vor fi analizate în vederea corespunderii cerințelor din Termenii de Referință nr.1-7.

Astfel, criteriile de evaluare vor fi următoarele:

 1. Evaluarea preliminară: evaluarea CV-lui și a scrisorii de intenție:

Nr. criteriuluiCriteriul de evaluarePunctajul1educație și formare:a.    licență, confirmată prin copia scanată a Diplomei

(studii finalizate)                   0 – 30b.   masterat, confirmată prin copia scanată a Diplomei sau a actului confirmativ eliberat de instituția universitară  (studii finalizate sau în proces de studii)       0 – 10c.  alte perfecționări, confirmate prin copia scanată a diplomelor și certificatelor0 – 102experiență profesională de minimum 1 an de zile0 – 103experiență la elaborarea articolelor și comunicărilor științifice0 – 104prezentarea și redactarea CV-ului în format Europass și a scrisorii de intenție0 – 205cunoașterea limbilor străine (copia scanată a actului confirmativ)0 – 10TOTAL100 puncte

Notă: eligibili pentru participare la următoarea etapă de evaluare vor fi candidații care au obținut un punctaj de minimum 70 puncte la evaluarea preliminară.

 1. Evaluarea probei de interviu a candidatului:

Nr. criteriuluiCriteriul de evaluarePunctajul1abilități de comunicare și exprimare coerentă în limba română0 – 202cunoașterea și utilizarea corectă a terminologiei specifice domeniilor energetice, economice, juridice, administrației publice etc.0 – 203abilități de înțelegere, interpretare, analiză și răspuns prompt la întrebările, situațiile acordate                  0 – 204cunoașterea profilului de activitate al Ministerului Energiei0 – 205competențe lingvistice (limbi străine)0 – 106competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale0 – 10TOTAL100 puncte

Notă: va fi selectat candidatul care a obținut punctajul maxim cumulativ la ambele etape de evaluare.

Rezultatele evaluării ofertelor tehnice vor fi anunțate prin e-mail.

Pentru orice întrebări sau detalii de clarificare vă rugăm să contactați coordonatorul de proiect Maxim Moroga la adresa de e-mail: maxim.moroga@greencity.md sau la numărul de telefon: +373768010085.

Descrierea detaliată a Cererii de Ofertă :

RECENTE

Igor Condrea – Manager energetic în cadrul Secției cooperarea operatorilor de sistem Enerocom

Angajat al Energocom de un an de zile, în Direcția trading, unde a fost...

Voucherele “Rabla Electrocasnice” neutilizate, valabile și la sesiunea următoare

Ce se întâmplă cu voucherul „Rabla pentru electrocasnice”, dacă nu ați reușit să-l utilizați...

Energocom și DEPA semnează acord pentru extinderea furnizării de gaze, incluzând LNG

Directorul general interimar al SA Energocom, Victor Bînzari, și CEO DEPA Commercial, Konstantinos Xifaras,...

LG a lansat pompa de căldură rezidențială aer-apă cu propan

Pompa utilizează un agent frigorific de propan cu potențial redus de încălzire și are...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE