Friday, March 1, 2024
10 C
Chișinău

Dezvoltare sustenabilă pentru Moldova și cooperare internațională: subiecte discutate la Viena în cadrul reuniunii ministeriale

spot_imgspot_img

Secretarul de stat al Ministerul Mediului, Aliona Rusnac a participat la cea de-a 21-a reuniune a Consiliului Ministerial, ce s-a desfășurat la Viena, Austria. Evenimentul a oferit oportunitatea de a discuta despre „Instalațiile mari de ardere neconforme (EnCS)” – precum și despre existența pe teritoriul Republicii Moldova a instalațiilor mari de ardere „neconforme” identificate în conformitate cu prevederile Consiliului ministerial.

Aliona Rusnac a avut o întâlnire cu Salomiya Omelyan Șefa Directoratului pentru Parteneriate Globale și Relații Externe, Biroul Regional al Europei și Asiei Centrale al Organizației Națiunilor Unite de Dezvoltare Industriala (UNIDO) și Josef C. Karl Pelikan Șeful Cabinet, Oficiul Reprezentanței Speciale al Europei de Est și Asiei Centrale, Organizației Națiunilor Unite de Dezvoltare Industriala (UNIDO), în cadrul căreia au fost discutate potențiale colaborări în domeniul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, Programul Național de Adaptare la Schimbări Climatice (PNASC), și Programul de Dezvoltare cu Emisii Reduse (PDER).

Ulterior a avut o ședință cu reprezentanții Agenției Internaționale de Energie Atomică, unde au fost discutate potențialele colaborări în domeniul protecției mediului și riscurile de securitate regională.

Consiliul ministerial a convenit să actualizeze foaia de parcurs privind decarbonizarea din anul 2021 în cadrul reuniunii sale din anul 2024, în vederea stabilirii unui angajament de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și a decide cu privire la calea de urmat în ceea ce privește punerea în aplicare a tarifării carbonului în Comunitatea Energetică. În perspectiva reuniunii din 2024 și pentru a-și fundamenta viitoarea decizie, Consiliul ministerial a invitat Comisia Europeană să evalueze diverse opțiuni de politică pentru un model regional de stabilire a prețului carbonului la nivelul Comunității Energetice, ținând seama de raportul de sinteză privind consultările tehnice privind stabilirea prețului carbonului desfășurate în a doua jumătate a anului 2023. 

Consiliul ministerial a recunoscut că orice posibilă stabilire viitoare a prețului carbonului pentru Comunitatea Energiei ar trebui să asigure reduceri ale emisiilor eficiente din punctul de vedere al costurilor, în conformitate cu obiectivele de la Paris și cu angajamentele în materie de energie și climă pe care trebuie să și le asume părțile contractante ce vor contribui la pregătirea aderării la EU ETS, precum și să ofere instalațiilor același nivel de securitate juridică înainte și după aderarea la UE. În plus, acesta ar trebui conceput astfel încât să permită cuplarea continuă a piețelor pentru sectorul energiei electrice după anul 2030, precum și o reducere CBAM pentru celelalte sectoare.

Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs orientativă pentru recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine emise de părțile contractante și de UE și statele sale membre. În urma discuțiilor, părțile contractante au invitat Comisia Europeană să propună, pe această bază, o decizie a Consiliului ministerial în 2024 care să permită recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine, în strânsă cooperare cu secretariatul.

În acest sens, Consiliul ministerial a salutat informațiile actualizate furnizate de Secretariat cu privire la răspunsul părților contractante la invitația sistematică a Uniunii Europene de a se alinia fără întârziere la măsurile restrictive ale UE impuse Federației Ruse și Belarusului și de a adopta măsuri corespunzătoare referitoare la energie în legislația lor internă. Consiliul ministerial a îndemnat părțile contractante rămase în urmă să adopte măsurile corespunzătoare cât mai curând posibil și să informeze secretariatul cu privire la aceasta.

În urma ultimei reuniuni, Consiliul ministerial a adoptat Actul de procedură privind sediul Forumului gazelor, care va avea loc în Ucraina, îndată ce condițiile de securitate vor permite acest lucru.

RECENTE

Reforma energetică și perspectivele coridorului sudic: discuții la reuniunea ministerială din Baku

Extinderea către noi piețe a Coridorului Sudic, care furnizează gaz natural în Europa din...

ANRE a aprobat cerințele pentru unitățile generatoare. Premier Energy Distribution a modificat tarifele pentru serviciile auxiliare

Astăzi, 1 martie 2024, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale...

UN NOU PROIECT PILOT DE INCLUDERE A MATERIALELOR EDUCAȚIONALE PRIVIND ENERGIA ȘI MEDIUL ÎN ȘCOLILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un proiect pilot de includere a unor materiale didactice specifice legate de energia și...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE