Thursday, June 13, 2024
18.2 C
Chișinău
spot_imgspot_img

ODA – SPECIALIST, SERVICIUL INFORMARE ȘI CONSULTARE, DIRECȚIA OPERAȚIUNI

spot_imgspot_img

TERMEN DE APLICARE: 21 iulie 2023, ora 17:00

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Sarcinile de bază ale postului:

 1. a) mediatizarea și promovarea în rândul antreprenorilor a programelor de suport antreprenorial implementate de către I.P. ODA, informarea și consultarea primară a solicitanților interesați privind activitatea I.P. ODA;
 2. b) informarea și consultarea antreprenorilor și potențialilor antreprenori privind programele și proiectele de suport antreprenorial implementate de către P. ODA, precum și etapele de derulare a acestora;
 3. c) menținerea constantă a relațiilor cu beneficiarii programelor de stat implementate de către I.P. ODA;
 4. d) evidența și analiza primară a solicitărilor adresate către I.P. ODA de către antreprenori, potențiali antreprenori și alte persoane interesate;
 5. e) menținerea unui dialog constant cu I.P. ODA în procesul de acordare a consultațiilor referitor la programele de stat de suport în afaceri;
 6. f) redirecționarea, conform competențelor funcționale, a solicitărilor specifice adresate către P. ODA, după caz;
 7. g) dezvoltarea serviciilor de consultanță specializată în afaceri.

Atribuțiile postului:

 1. a) informare și consultarea telefonică și/sau la oficiu, a antreprenorilor și potențialilor antreprenori cu privire la serviciile și oportunitățile disponibile pentru mediul de afaceri în cadrul I.P. ODA;
 2. b) preluarea solicitărilor de informații privind instrumentele disponibile de suport în afaceri parvenite în format electronic și expedierea răspunsurilor în formă scrisă conform unui model general draft elaborat;
 3. c) informarea și consultarea, telefonică și/sau la oficiu, a antreprenorilor și potențialilor antreprenori referitor la cadrul legal și modalitățile de inițiere a unei afaceri în Republica Moldova;
 4. d) consultarea și informarea primară, telefonic și/sau la oficiu, a antreprenorilor și potențialilor antreprenori referitor la programele și proiectele implementate de către I.P. ODA: categoriile de programe de suport antreprenorial disponibile; modalitățile de aplicare; condițiile de eligibilitate stabilite; apelurile de aplicare desfășurate etc;
 5. e) acordarea a serviciilor de asistență și ghidare în procesul de aplicare a solicitanților la programele de suport în afaceri;
 6. f) înregistrarea solicitanților și prestarea serviciilor de consultanță în afaceri specializată conform Manualului operațional de consultanță standartizată;
 7. g) organizarea sesiunilor de informare și a altor evenimente de afaceri destinate antreprenorilor din regiunea de nord a țării;
 8. l) elaborarea săptămînală a rapoartelor cuantificate privind numărul beneficiarilor, a consultațiilor și informațiilor acordate, precum și tipologia acestora;
 9. m) coordonarea activităților cu Centrul de Consultanță în Afaceri din cadrul I.P. ODA, și realizarea rapoartelor lunare și trimestriale de activitate, în acest sens.

Cerințe specifice funției:

 • studii superioare în domeniul economiei, juridic, administrarea afacerilor.

Experiență profesională:

 • Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența în domeniile conexe.

Cunoștințe necesare:

În domeniul specific de activitate:

 • legislația economică în vigoare;
 • legislația în domeniul activității de antreprenoriat și fiscală;
 • metodologia, procedeele și tehnicile de analiză a activității economico-financiare;
 • prevederile specifice programelor implementate de către ODA;
 • manualele operaționale de implementare a programelor de stat.

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română – avansat
 • limba rusă – intermediar
 • limba engleză – constituie un avantaj

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office – utilizator avansat

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de lucru în echipă și relaționare interumană;
 • capacitate de luare de decizii și asumare de responsabilități;
 • rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • planificare și organizare a timpului de muncă și respectarea termenelor;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere;

Atitudini/comportamente corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Tip de angajare: Perioadă determinată, din datade 01 august 2023 pînă pe data de 15 decembrie 2023 inclusiv.

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV
 • Scrisoare de intenție (maxim 1 pagina)
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: hr@oda.mdnatalia.onici@oda.md.

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3, bir. 322.

RECENTE

Guvernul aprobă înființarea Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice: Decizii obligatorii și măsuri integrate în dezvoltarea socio-economică

Guvernul a dat undă verde astăzi proiectului de hotărâre care stabilește organizarea și funcționarea...

Moldelectrica angajează un expert în managementul proiectelor/piața de electricitate

Ministerul Energiei din Moldova, în colaborare cu Moldelectrica, anunță deschiderea unei poziții pentru un...

Anunț de angajare: Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă caută doi experți care vor fi finanțați de BERD

În răspuns la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a...

Are loc prima sesiune de lucru pentru construcția liniei electrice aeriene 400 kV Strășeni-Gutinaș

Astăzi, a avut loc prima sesiune de lucru privind construcția liniei electrice aeriene (LEA)...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE