Sunday, July 21, 2024
27.2 C
Chișinău
26.9 C
Bălţi
26.2 C
Cahul
25.8 C
Hînceşti
28.3 C
Ştefan Vodă
23.6 C
Edineţ
spot_imgspot_img

PNUD Moldova angajează manager de proiect pentru programul de accelerare a tranziții energetice în Republica Moldova

spot_imgspot_img

Programul “Accelerarea unei tranziții energetice echitabile în Republica Moldova” urmărește să conducă la o tranziție energetică echitabilă cuprinzătoare și sistemică în Republica Moldova, abordând în mod eficient cauzele profunde ale crizei energetice. Acesta se străduiește să promoveze dezvoltarea durabilă și să asigure accesul echitabil la energie la prețuri accesibile, fiabilă și durabilă pentru toate persoanele și comunitățile din țară.

Accelerarea diversificării și eficienței energetice: Prin sprijinirea modernizării infrastructurii, a clădirilor și a rețelei, Programul urmărește să crească accesul la sursele de energie regenerabilă, să promoveze eficiența energetică și să încurajeze investițiile în energie regenerabilă și în tehnologii inovatoare.
Decarbonizarea industriilor și sectoarelor economice: sectoare Programul urmărește să impulsioneze decarbonizarea diferitelor sectoare economice, cum ar fi construcțiile, transporturile, agricultura și sectorul privat. Acesta vizează promovarea practicilor durabile, împărtășirea modelelor de afaceri ecologice și dezvoltarea competențelor profesionale pentru sectorul energiei verzi, pentru a crea oportunități echitabile de angajare și a sprijini tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.
Promovarea modelelor de consum durabil: Prin campanii ample de sensibilizare a publicului și materiale educaționale, programul urmărește să aprofundeze înțelegerea eficienței energetice și a energiei regenerabile în rândul membrilor comunității, al liderilor de afaceri și al agențiilor guvernamentale. Programul se străduiește să promoveze schimbarea comportamentului în direcția unor practici energetice durabile, în special în rândul populațiilor vulnerabile.
Consolidarea guvernanței energetice incluzive: Programul recunoaște importanța unei guvernanțe energetice incluzive atât la nivel național, cât și la nivel local. Acesta urmărește să consolideze capacitatea instituțiilor și a părților interesate relevante de a guverna și gestiona în mod eficient sectorul energetic. Prin promovarea transparenței, a responsabilității și a participării, programul urmărește să se asigure că procesele de luare a deciziilor legate de tranziția energetică sunt incluzive, conferind putere tuturor segmentelor societății, inclusiv grupurilor marginalizate.
Abordarea vulnerabilității energetice și promovarea rezilienței: Unul dintre obiectivele principale ale programului este abordarea vulnerabilității energetice și promovarea rezilienței în rândul gospodăriilor și întreprinderilor. Programul va oferi sprijin suplimentar guvernului în îmbunătățirea și punerea în aplicare a mecanismelor de compensare, inclusiv prin instituirea unui mecanism de compensare pe factură, care să vizeze gospodăriile în funcție de nivelul de vulnerabilitate. Această intervenție vizează să ofere o ușurare imediată gospodăriilor sărace în energie și sectorului privat, promovând în același timp reziliența și eficiența energetică pe termen lung. Programul pune un accent deosebit pe satisfacerea nevoilor energetice ale grupurilor vulnerabile, acordând prioritate accesibilității, fiabilității și durabilității. În acest scop, acesta va explora conceptualizarea soluțiilor energetice descentralizate, opțiunile de deconectare de la rețea și va exploata rolul accesului la energie în eforturile de redresare în caz de conflict și dezastru, în mijloacele de trai și în incluziunea socială.
Durata programului este preconizată între 2023- 2027.

Atribuții și responsabilități
Sub îndrumarea și supervizarea directă a Managerului Programului de Tranziție Energetică și sub îndrumarea generală a liderului de grup și a specialistului în politici responsabile pentru digitalizare din cadrul PNUD pentru Schimbări Climatice, Mediu și Energie (EECC), titularul asigură coordonarea efectivă și eficientă a Proiectului de Tranziție Verde, printr-o serie de acțiuni care contribuie la proiectarea, planificarea, gestionarea și monitorizarea activităților proiectului. Managerul de proiect aplică și promovează principiile managementului bazat pe rezultate (RBM), precum și o abordare orientată spre client, în conformitate cu normele și reglementările PNUD, după cum urmează:

Supraveghează operațiunile zilnice și implementarea activităților de proiect;
exercită o monitorizare atentă a activităților proiectului și elaborează rapoarte de monitorizare;
Asigurarea furnizării la timp și eficiente a rezultatelor și produselor proiectului, în conformitate cu documentul de proiect, ceea ce duce la obținerea rezultatelor așteptate;
Elaborarea Planului de lucru, a rapoartelor periodice narative de progres și a rapoartelor finale și a rapoartelor de stare a cheltuielilor și transmiterea acestora către supervizor;
Asigurarea implementării activităților din cadrul planului de lucru al Proiectului în conformitate cu indicatorii pentru atingerea rezultatelor planificate, precum și gestionarea generală a Proiectului în conformitate cu regulile, regulamentele și procedurile PNUD;
Să sprijine UNDP CO în gestionarea eficientă a resurselor umane aferente Proiectului, inclusiv a personalului, consultanților și experților pe termen scurt; să efectueze evaluări periodice ale performanțelor; să construiască, să conducă și să motiveze o echipă solidă de profesioniști;
să sprijine gestionarea eficientă a resurselor financiare ale proiectului, inclusiv elaborarea bugetului și revizuirile bugetare, precum și urmărirea și raportarea cheltuielilor;
să înregistreze și să mențină în permanență problemele și riscurile proiectului și să sugereze măsuri de atenuare;
Menținerea unei colaborări strânse cu alte programe conexe ale PNUD pentru a asigura sinergii și complementarități;
Să mențină un dialog continuu și eficient cu principalele părți interesate, cu autoritățile guvernamentale centrale și locale, cu alte agenții și actori ai ONU care activează în sector, cu OSC, cu organizațiile partenere, cu experții internaționali și naționali în domeniile de intervenție ale Proiectului, în vederea identificării sinergiilor și evitării suprapunerilor de asistență;
să îndeplinească orice alte atribuții legate direct de implementarea și evaluarea proiectului, după cum este necesar.
Gestionarea și schimbul de cunoștințe

Asistarea în coordonarea schimbului de informații la nivel intern și între părțile interesate relevante ale proiectului;
Asigurarea unei documentări corecte și la timp a procesului de implementare a programului și a produselor realizate în conformitate cu ghidurile PNUD;
Asigurarea unei informări de înaltă calitate și a vizibilității activităților programului în mass-media și în rândul părților interesate și sprijinirea mecanismelor de schimb de informații, experiență și lecții învățate la nivel local, național și, după caz, la nivel internațional;
să capteze și să disemineze bunele practici la nivel local, național și, după caz, la nivel internațional.

Competențe și experiență necesare

Educație:
Este necesară o diplomă de master în studii de mediu, inginerie, drept, administrație publică și/sau de afaceri, economie sau domenii conexe.
În locul diplomei de masterat se poate lua în considerare o diplomă de licență cu încă 2 ani de experiență relevantă.
Experiență:
Minimum 5 ani (cu diplomă de master) sau 7 ani (cu diplomă de licență) de experiență de lucru progresivă în elaborarea, gestionarea și implementarea activităților bazate pe proiecte, de preferință legate de sprijinul juridic și instituțional, crearea de infrastructură, sensibilizarea, promovarea parteneriatului public și privat, lucrul cu APL.
Experiență în utilizarea calculatoarelor și a pachetelor de programe de birou (MS Word, Excel etc.) și cunoștințe avansate în ceea ce privește pachetele de foi de calcul și baze de date, experiență în utilizarea sistemelor de gestionare bazate pe internet.
Este necesară experiență în gestionarea unei echipe multidisciplinare sau în coordonarea între diferite echipe.
Experiența de lucru profesională în domeniul energiei, al TIC, al tehnologiilor inteligente constituie un avantaj important.
Este necesară o experiență profesională relevantă în ceea ce privește implicarea cu o mare varietate de părți interesate (publice, private, APL, autorități publice centrale, mass-media etc.).
Experiența anterioară în domeniul asistenței pentru dezvoltare sau în activități conexe pentru o organizație donatoare, parteneri de dezvoltare, ONG-uri, agenții ale ONU constituie un avantaj.
Limbi străine:

Este necesară cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și rusă.
Cunoașterea de lucru a uneia sau mai multor limbi suplimentare relevante pentru Moldova, inclusiv bulgara, găgăuza, româna, ucraineana sau limbajul semnelor, constituie un avantaj.
Competențe dorite:

Experiență anterioară în domeniul consultanței PNUD și/sau în implementarea proiectelor.
Familiarizarea și experiența anterioară cu cerințele și procedurile donatorilor sunt considerate un avantaj.
Abilitatea de a trata cu oamenii cu tact și diplomație.
Abilitatea de a obține rezultate și termene limită în timp util, menținând un standard ridicat pe tot parcursul proiectului.

DETALII COMPLETE

RECENTE

Angajări pentru juniori și experți în energie regenerabilă în proiecte finanțate de BERD

Ca răspuns la o solicitare din partea Guvernului Republicii Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție...

Ministerul Energiei lansează consultări publice privind etichetarea pneurilor și proiectarea ecologică a produselor energetice

Ministerul Energiei anunță inițierea procesului de elaborare și consultare publică a două proiecte de...

Raportul ANRE 2023: Realizările și reformele din sectorul energetic

Astăzi, 17 iulie 2024, în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii...

Guvernul va discuta semnarea unui nou acord de împrumut pentru proiectul de eficiență energetică “STEEM”

Astăzi, la ora 10:00, în cadrul ședinței Guvernului, Ministrul Energiei, Victor Parlicov, va prezenta...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE