Friday, March 1, 2024
5.5 C
Chișinău

Secretariatul comunității energetice publică două politici de abordare a provocărilor legate de cererea de energie în spațiul european

spot_imgspot_img

Într-un demers pentru a aborda provocările legate de cererea de energie cu care se confruntă părțile contractante din Comunitatea Energiei, Secretariatul Comunității Energiei a publicat astăzi două acte ca răspuns la aplicarea măsurilor de reducere a cererii de energie și de a iniția strategii de renovare a clădirilor. Politicile au fost elaborate în conformitate cu concluziile Consiliului ministerial din 2022, în colaborare cu Grupul de experți pentru coordonarea eficienței energetice și cu PHLG, cu sprijinul neprețuit al Programului regional pentru eficiență energetică, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Politicile privind măsurile de reducere a cererii au fost elaborate ca răspuns la atenția sporită acordată aspectelor legate de securitatea energetică în cadrul Comunității Energetice, ca urmare a invaziei rusești în Ucraina în 2022. Aceste orientări cartografiază politicile prioritare și identifică măsurile relevante de reducere a cererii de energie. De asemenea, acestea abordează aspecte legate de prețurile cu amănuntul ale energiei, evidențiază provocări specifice și cele mai bune practici și rezumă principalele constatări pentru a sprijini măsurile eficiente de reducere a cererii, cu un accent deosebit pe eficiența energetică și pe atingerea obiectivelor energetice și climatice pentru 2030 în Comunitatea Energiei.

Politicile pentru strategiile de renovare a clădirilor se concentrează pe punerea în aplicare a strategiilor de renovare a clădirilor, în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Directiva privind performanța energetică a clădirilor. Recunoscând faptul că clădirile reprezintă peste 40 % din consumul final total de energie în multe părți contractante, aceste orientări prezintă o foaie de parcurs pentru măsuri rentabile de îmbunătățire a eficienței energetice și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în clădiri. Structurate în patru secțiuni, orientările abordează provocările fundamentale ale punerii în aplicare a strategiilor de renovare, etapele-cheie pentru o realizare cu succes și domeniile specifice de intervenție.

Secretariatul Comunității Energiei încurajează părțile interesate, inclusiv guvernele și comunitatea donatorilor, să se implice activ și să pună în aplicare aceste orientări în beneficiul colectiv al Comunității Energiei.

RECENTE

Reforma energetică și perspectivele coridorului sudic: discuții la reuniunea ministerială din Baku

Extinderea către noi piețe a Coridorului Sudic, care furnizează gaz natural în Europa din...

ANRE a aprobat cerințele pentru unitățile generatoare. Premier Energy Distribution a modificat tarifele pentru serviciile auxiliare

Astăzi, 1 martie 2024, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale...

UN NOU PROIECT PILOT DE INCLUDERE A MATERIALELOR EDUCAȚIONALE PRIVIND ENERGIA ȘI MEDIUL ÎN ȘCOLILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un proiect pilot de includere a unor materiale didactice specifice legate de energia și...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE