Saturday, December 2, 2023
6.1 C
Chișinău
spot_img

UPDATE: ANRE – SPECIALIST PRINCIPAL PRINCIPAL, SECȚIA REGLEMENTĂRI, DEPARTAMENTUL ENERGIE ELECTRICĂ ȘI REGENERABILĂ (TERMEN LIMITĂ 15.09.2023)

SURSĂANRE
spot_img

I. În conformitate cu Regulamentul privind angajarea personalului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2018 din 16 ianuarie 2018, se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de
 Specialist principal/specialistă principală, Secția reglementări Departamentul energie electrică și regenerabilă.
II. Condițiile de bază pentru participare la concurs:
În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
 deține cetățenia Republicii Moldova;
 cunoaște limba de stat, limba engleză și rusă;
 cunoștințe operare PC;
 studii superioare în domeniile economic sau tehnic;
 nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni.
III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă sau prin e-mail Dosarul de concurs, care va conține:
 acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 scrisoare de intenție;
 fișa de participare;
 Curriculum Vitae, în format Europass;
 copia buletinului de identitate;
 copia diplomelor de studii și a suplimentelor la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de
instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de
recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova);
 copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
 acte ce confirmă experiența solicitată în domeniu (copia carnetului de muncă – pentru confirmarea
vechimii în muncă până la data de 28.12.2018, sau alte acte confirmative);
 declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă
precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.
IV. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 11.08.2023
Candidații vor depune dosarele complete la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 52/A sau la adresa electronică – jmihalachi@anre.md, în perioada 12.07.2023 – 11.08.2023, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08.00 -17:00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.
Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Nicolaev Irina, tel: 0 22 823 908.
NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e- mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise și sau interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs

RECENTE

Igor Condrea – Manager energetic în cadrul Secției cooperarea operatorilor de sistem Enerocom

Angajat al Energocom de un an de zile, în Direcția trading, unde a fost...

Voucherele “Rabla Electrocasnice” neutilizate, valabile și la sesiunea următoare

Ce se întâmplă cu voucherul „Rabla pentru electrocasnice”, dacă nu ați reușit să-l utilizați...

Energocom și DEPA semnează acord pentru extinderea furnizării de gaze, incluzând LNG

Directorul general interimar al SA Energocom, Victor Bînzari, și CEO DEPA Commercial, Konstantinos Xifaras,...

LG a lansat pompa de căldură rezidențială aer-apă cu propan

Pompa utilizează un agent frigorific de propan cu potențial redus de încălzire și are...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE