Friday, March 1, 2024
10 C
Chișinău

Depunerea solicitărilor de grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

spot_imgspot_img

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.

UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 7 500 dolari SUA per beneficiar ;

2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.

Notă:

  • Valoarea eligibilă a bunurilor procurate se calculează în baza documentelor justificative prezentate şi nu va include valoarea TVA.
  • Pentru cooperative: în cazul în care costul total al investiției este până la 8 000 dolari SUA, achiziția va fi efectuată de către cooperativă. În cazul în care valoarea totală a investiției depășește suma de 8 000 dolari, achiziția de bunuri va fi efectuată de UCIP IFAD în conformitate cu cerințele Manualulului de achiziții al IFAD. În acest caz, cooperativele vor transfera contribuția financiară către UCIP IFAD pentru efectuarea achizițiilor.
  • Pentru fiecare bun procurat după lansarea apelului care face obiectul investiției și pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la trei furnizori diferiți, datate înainte de data încheierii contractului cu furnizorul ofertei selectate. Solicitanții de grant vor selecta oferta cu cel mai mic preț. În cazul în care solicitantul acordă preferința unei oferte mai costisitoare, finanțarea se va efectua în baza ofertei cu cel mai mic preț, iar diferența de preț va fi acoperită de către solicitantul de grant. ATENTIE: Nu vor fi acceptate ofertele eliberate de furnizori după data încheierii contractului cu furnizorul de la care urmează să fie procurat sau de la care a fost procurat echipamentul.
  • Se vor considera eligibile doar ofertele de preț de la furnizorii de tehnică/echipament emise după data de 14 august 2020 și care vor conține informația privind criteriile obligatorii și specificațiile tehnice minime, solicitate conform Anexei 4 la Cererea de solicitare a finanțării.
  • Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.

Detalii complete despre program AICI

RECENTE

Reforma energetică și perspectivele coridorului sudic: discuții la reuniunea ministerială din Baku

Extinderea către noi piețe a Coridorului Sudic, care furnizează gaz natural în Europa din...

ANRE a aprobat cerințele pentru unitățile generatoare. Premier Energy Distribution a modificat tarifele pentru serviciile auxiliare

Astăzi, 1 martie 2024, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale...

UN NOU PROIECT PILOT DE INCLUDERE A MATERIALELOR EDUCAȚIONALE PRIVIND ENERGIA ȘI MEDIUL ÎN ȘCOLILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un proiect pilot de includere a unor materiale didactice specifice legate de energia și...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE