Saturday, December 2, 2023
6.1 C
Chișinău
spot_img

Schimbări importante pentru prosumatorii din România. Proiect de lege trecut de Senat adoptat de deputați în comisii

spot_img

preluare www.e-nergia.ro

Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților a României a adoptat cu amendamente un proiect de lege venit de la Senat care îi privește pe prosumatori. Sunt aduse câteva schimbări, unele de substanță, pe care vi le prezentăm mai jos, cu mențiunea că deocamdată ele sunt doar la stadiul de proiect, și vor deveni lege dacă sunt votate de Plenul Camerei și apoi promulgate de Președinte.

Cu mențiunea că modificările se aplică la Legea Energiei, iată amendamentele votate în Comisie (intertitlurile ne aparțin)

Limita de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă crește la 400 kW

La articolul 3, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23.1 , cu următorul cuprins:

„23.1. compensare cantitativă – procesul prin care furnizorul de energie electrică precizează în factura/facturile emise prosumatorului care deţine centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, cantitatea de energie electrică consumată din reţea de către prosumator, cu preţul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi prosumator, la care se adaugă tarifele şi taxele legal prevăzute şi cantitatea de energie electrică produsă şi livrată de către prosumator la un preţ egal cu preţul energiei electrice active, fară taxe şi tarife, facturând lunar diferenţa.”

Se schimbă însăși definiția prosumatorului, în sensul că se introduce stocarea energiei, posibilitatea de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și posibilitatea de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție

La articolul 3, punctul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:

„95. prosumator — clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care:

a) poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice;

b) poate compensa financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestora:

(i) dacă serviciul de furnizare pentru locurile de consum și/sau locurile de producere și consum respective este prestat de același furnizor de energie electrică;

(ii) dacă locurile de consum și/sau locurile de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice,

cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;”

Crește puterea instalată a centralei prosumatorului până la care el nu plătește dezechilibrele cauzate rețelei, la 900 kW. 

La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 900 kW. Responsabilitatea în materie de echilibrarerevine furnizorului acestora, conform reglementărilor ANRE.”

Termenul de 24 de luni în care prosumatorul poate consuma din rețea energia produsă în exces dispare, se înțelege că ANRE ar trebui să facă o nouă metodologie. Și autoritățile publice care au instalații de producere a energiei electrice pot beneficia de o regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea. Nu este când se plătesc diferențele dacă prosumatorul a injectat mai mult decât a consumat

La articolul 73.1 , alineatele (1), (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 73.1. – (1) Prosumatorii persoane fizice și juridice, precum și autoritățile publice locale care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 900 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă sau stocată atât furnizorilor de energie electrică cu care aceştia încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE, cât și consumatorilor racordați la barele centralei electrice.

(2) Autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri publice, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.

(3) La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum şi cu care încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:

a) să realizeze o compensare cantitativă între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețeaua electrică de către aceștia într-o perioadă de facturare, conform unei metodologii specifice ANRE;

b) să deconteze cantitățile de energie electrică în procesul de compensare cantitativă utilizând prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și prosumator;

c) să nu includă în prețul energiei electrice active utilizat la decontare conform lit. b) costul cu dezechilibrele, componenta de furnizare şi taxe precum: TVA, servicii de transport și distribuție, servicii de sistem, contribuția de cogenerare, certificate verzi, acciza;

d) să includă ca poziții distincte în factura pentru energie electrică furnizată prosumatorului în calitatea sa de consumator, componenta de furnizare și taxele prevăzute la lit. c), conform reglementărilor ANRE;

e) să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, în numele și în contul prosumatorilor pentru persoane fizice și juridice care au obligația legală de a emite facturi conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La solicitarea prosumatorilor și autorităților publice locale care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu putere a instalată prevăzută la alin.(1), care încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică semnatari ai acestor contracte sunt obligaţi:

a) să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată conform alin. (1) la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare (PZU) în luna în care a fost produsă energia respectivă;

b) să realizeze regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.”

Prosumatorul poate beneficia de compensare cantitativă sau de regularizare financiară pentru cel puțin șase luni

. La articolul 73.1 , după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4.1 ), cu următorul cuprins: „(4.1 ) Prosumatorii persoane fizice și juridice, precum și autoritățile publice locale care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot opta pentru aplicarea unuia dintre mecanismele de compensare prevăzute la alin (3) sau (4) pe o perioadă de cel puțin 6 luni de aplicare a unuia dintre aceste mecanisme.”

La finalul lunii august, capacitatea instalată de prosumatori a ajuns la aproape 1.156 MW. Potrivit Transelectrica, erau peste 91.500 de prosumatori.

RECENTE

Igor Condrea – Manager energetic în cadrul Secției cooperarea operatorilor de sistem Enerocom

Angajat al Energocom de un an de zile, în Direcția trading, unde a fost...

Voucherele “Rabla Electrocasnice” neutilizate, valabile și la sesiunea următoare

Ce se întâmplă cu voucherul „Rabla pentru electrocasnice”, dacă nu ați reușit să-l utilizați...

Energocom și DEPA semnează acord pentru extinderea furnizării de gaze, incluzând LNG

Directorul general interimar al SA Energocom, Victor Bînzari, și CEO DEPA Commercial, Konstantinos Xifaras,...

LG a lansat pompa de căldură rezidențială aer-apă cu propan

Pompa utilizează un agent frigorific de propan cu potențial redus de încălzire și are...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE