Thursday, June 13, 2024
18.2 C
Chișinău
spot_imgspot_img

UE adoptă noi reguli pentru a reduce consumul de energie cu 11,7% până în 2030

spot_imgspot_img

Consiliul a adoptat noi reguli pentru a reduce consumul final de energie la nivelul UE cu 11,7% în 2030. Statele membre vor beneficia de flexibilități în atingerea acestui obiectiv.

Obiectivul principal Statele membre vor asigura colectiv o reducere a consumului final de energie de cel puțin 11,7% în 2030, comparativ cu previziunile de consum de energie pentru 2030 realizate în 2020. Aceasta se traduce printr-un plafon maxim al consumului final de energie al UE de 763 de milioane de tone echivalent petrol și de 993 de milioane de tone echivalent petrol pentru consumul primar.

Limita de consum pentru consumul final va fi obligatorie pentru statele membre colectiv, în timp ce obiectivul de consum de energie primar va fi indicativ. Consumul final de energie reprezintă energia consumată de utilizatorii finali, în timp ce consumul de energie primară include și cea folosită pentru producția și furnizarea de energie.

Contribuții naționale și completarea decalajelor Toate statele membre vor contribui la atingerea obiectivului general al UE. Ele vor stabili contribuții naționale indicative și traiectorii pentru atingerea obiectivului în planurile lor integrate naționale de energie și climă (NECP-uri). Proiectele actualizate ale NECP-urilor erau așteptate în iunie 2023, iar planurile finale vor fi prezentate în 2024.

Formula pentru calcularea contribuțiilor naționale către obiectiv (definită în Anexa I la propunere) va fi indicativă, cu posibilitatea abaterii de la ea cu 2,5%.

Comisia va calcula dacă toate contribuțiile se adună la obiectivul de 11,7%, iar dacă nu, va emite corecții pentru contribuțiile naționale care sunt mai mici decât ar fi fost folosind formula (mecanismul de completare a decalajelor).

Formula se bazează, printre altele, pe intensitatea energetică, PIB pe cap de locuitor, dezvoltarea energiilor regenerabile și potențialul de economisire a energiei.

Economisirea energiei Obiectivul anual de economisire a energiei pentru consumul final de energie va crește treptat de la 2024 până în 2030. Statele membre vor asigura economii anuale noi de 1,49% din consumul final de energie în medie pe parcursul acestui interval, ajungând treptat la 1,9% la 31 decembrie 2030.

Statele membre pot include în calcul obiectivului economiile de energie realizate prin măsuri politice în baza directivei actuale și revizuite privind performanța energetică a clădirilor; măsuri rezultate din sistemul UE de comercializare a emisiilor (pentru instalații și pentru clădiri și transport); și măsuri de energie de urgență.

Sectorul public dă exemplu Noile reguli impun obligații specifice sectorului public pentru a realiza o reducere anuală a consumului de energie de 1,9%, care poate exclude transportul public și forțele armate. În plus, statele membre vor fi obligate să renoveze anual cel puțin 3% din suprafața totală a clădirilor deținute de entitățile publice.

Următorii pași Directiva a fost adoptată formal. Ea va fi acum publicată în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare după 20 de zile.

Context Propunerea de revizuire a Directivei privind Eficiența Energetică, împreună cu alte propuneri, abordează aspectele energetice ale tranziției climatice a UE în cadrul pachetului “Fit for 55”. Comisia a prezentat pachetul “Fit for 55” la 14 iulie 2021. Acest pachet își propune să alinieze cadrul legislativ al UE privind climatul și energia cu obiectivul său de neutralitate climatică până în 2050 și cu obiectivul său de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Pachetul constă într-o serie de propuneri interconectate, care modifică fie legislația existentă, fie introduc noi inițiative într-o serie de domenii de politică și sectoare economice.

În plus, în cadrul planului REPowerEU, Comisia a propus la 18 mai 2022 o serie de modificări suplimentare și țintite la Directiva privind Eficiența Energetică pentru a reflecta schimbările recente în peisajul energetic. Elementele propunerii au fost integrate în procesul de negociere interinstituțional între Consiliu și Parlament.

Directiva actuală privind Eficiența Energetică, în vigoare din decembrie 2018, stabilește un obiectiv de reducere a consumului de energie primară și finală cu 32,5% până în 2030 la nivelul UE, comparativ cu previziunile de consum de energie pentru 2030 realizate în 2007.

RECENTE

Guvernul aprobă înființarea Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice: Decizii obligatorii și măsuri integrate în dezvoltarea socio-economică

Guvernul a dat undă verde astăzi proiectului de hotărâre care stabilește organizarea și funcționarea...

Moldelectrica angajează un expert în managementul proiectelor/piața de electricitate

Ministerul Energiei din Moldova, în colaborare cu Moldelectrica, anunță deschiderea unei poziții pentru un...

Anunț de angajare: Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă caută doi experți care vor fi finanțați de BERD

În răspuns la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a...

Are loc prima sesiune de lucru pentru construcția liniei electrice aeriene 400 kV Strășeni-Gutinaș

Astăzi, a avut loc prima sesiune de lucru privind construcția liniei electrice aeriene (LEA)...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE