Thursday, December 7, 2023
-1.2 C
Chișinău
spot_img

UPDATE: ANRE – Consultant Secția energie regenerabilă, Departamentul energie electrică și regenerabilă (termen limită 12.09.2023)

SURSĂANRE
spot_img

I. În conformitate cu Regulamentul privind angajarea personalului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2018 din 16 ianuarie 2018, se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de
– Consultant/Consultantă, Secția energie regenerabilă Departamentul energie electrică și regenerabilă.
II. Condițiile de bază pentru participare la concurs:
În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
 deține cetățenia Republicii Moldova;
 cunoaște limba de stat;
 cunoștințe operare PC;
 studii superioare în domeniile economic sau tehnic;
 nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni.
III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă sau prin e-mail Dosarul de concurs, care va conține:
 acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 scrisoare de intenție;
 fișa de participare;
 Curriculum Vitae, în format Europass;
 copia buletinului de identitate;
 copia diplomelor de studii și a suplimentelor la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de
instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de
recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova);
 copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
 acte ce confirmă experiența solicitată în domeniu (copia carnetului de muncă – pentru confirmarea
vechimii în muncă până la data de 28.12.2018, sau alte acte confirmative);
 declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă
precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.
IV. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 11.08.2023
Candidații vor depune dosarele complete la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr. 52/A sau la adresa electronică – jmihalachi@anre.md, în perioada 12.07.2023 – 11.08.2023, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08.00 -17:00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.
Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Nicolaev Irina, tel: 0 22 823 908.
NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e- mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise și sau interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs

RECENTE

Optimizarea fluxului energetic în Uniunea Europeană: balanța, licitații și costuri în sistemul energetic integrat

Cum se restabilește frecvența într-o rețea electrică națională, conectată la sistemul energetic european?Cum se...

S-a lansat Renergia – prima aplicație din România ce eficientizează consumul de energie și reduce facturile

Energy Advisor, primul start-up afiliat Universității Tehnice din Cluj-Napoca, lansează Renergia, prima aplicație mobilă...

Ministrul Mediului a participat la ședința Grupului de lucru Operativ privind Acțiunea Verde

Ministrul Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a participat la ședința extinsă a Grupului de lucru Operativ...

Secretariatul Comunității Energetice: ultimul atelier de lucru în cadrul proiectului EU4Energy, avansarea viitorului energetic al Moldovei

Ultimul atelier de lucru al activității EU4Energy, "Asistență tehnică pentru transpunerea pachetului de energie...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE