Tuesday, May 28, 2024
14.4 C
Chișinău
spot_imgspot_img

Inițierea Elaborării Planului Național Integrat privind Energia și Clima: Anunț pentru Consultare Publică, Avizare și Expertizare

spot_imgspot_img

Ministerul Energiei anunță inițierea elaborării Planului Național Integrat privind Energia și Clima (PNEC), un pas semnificativ către alinierea cu legislația și obiectivele Uniunii Europene. Această mișcare este susținută de recomandarea 2018/01/EnC-MC a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice din 2018, care a subliniat importanța unui PNEC în atingerea obiectivelor pe termen lung în domeniul energiei și climei, reducerea birocrației și promovarea siguranței investiționale la nivel regional.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 referitoare la politica publică, Ministerul a dezvoltat Conceptul PNEC și îl aduce în atenția publicului pentru consultări.

Conceptul PNEC reprezintă viziunea Guvernului cu privire la dezvoltarea energetică și climatică a Republicii Moldova până în 2030. Planul urmărește o dezvoltare economică și energetică sustenabilă, eficientă și cu impact redus asupra climei. Măsurile din acest concept vizează asigurarea securității aprovizionării cu energie, creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea surselor regenerabile de energie și consolidarea conexiunilor energetice regionale și europene.

Obiectivele fixate pentru 2030 includ menținerea consumului final de energie sub 2,575 ktep și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut la cel puțin 31%, cu o pondere minimă de 34% pentru energia electrică. În plus, se propune reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la 5,52 Mt ech. CO2 în 2030, luând în considerare aportul „Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura” și la 7,45 Mt ech. CO2 fără acest aport.

PNEC este dezvoltat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1999 privind Guvernanța Uniunii Energetice și a Acțiunilor Climatice, adaptat prin Decizia 2021/14/EnC-MC a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice. Acesta acoperă cele 5 dimensiuni ale Uniunii Energetice și stabilește acțiuni menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor propuse. PNEC este fundamentat pe analize realizate cu ajutorul modelului TIMES, asigurând fezabilitatea și atingerea obiectivelor în domeniul energiei și climei până în 2030.

Elaborarea acestui concept a fost realizată cu suportul PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Consultările publice pentru Conceptul PNEC sunt deschise până la data de 22 septembrie 2023.

Ministerul Energiei anunță cu entuziasm că a demarat procesul de elaborare a Planului Național Integrat privind Energia și Clima (PNEC), o inițiativă majoră pentru armonizarea cu normele și obiectivele Uniunii Europene în domeniul energiei și al schimbărilor climatice. Această inițiativă vine în urma recomandării 2018/01/EnC-MC a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice, adoptată în 2018, care evidențiază importanța unui PNEC pentru atingerea obiectivelor pe termen lung în domeniul energiei și climei, reducerea sarcinii administrative și promovarea siguranței investiționale la nivel regional.

Ministerul a elaborat Conceptul PNEC, un document care exprimă viziunea Guvernului cu privire la dezvoltarea Republicii Moldova în sectoarele energiei și climei până în anul 2030. Acest plan urmărește să stabilească o direcție durabilă, eficientă și cu impact redus asupra climei pentru dezvoltarea economică și sistemele energetice. Măsurile incluse în acest concept vizează obiective precum securitatea aprovizionării cu energie, eficiența energetică sporită, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea surselor regenerabile de energie și îmbunătățirea interconectării energetice regionale și europene.

Pentru anul 2030, PNEC stabilește obiective ambițioase precum menținerea consumului final de energie sub 2,575 ktep, atingerea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puțin 31% în consumul final brut (cu o proporție de minim 34% pentru energia electrică) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la 5,52 Mt ech. CO2 în 2030 (ținând cont de aportul „Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura”) sau la 7,45 Mt ech. CO2 fără acest aport.

PNEC este elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1999 privind Guvernanța Uniunii Energetice și a Acțiunilor Climatice, adaptat prin Decizia 2021/14/EnC-MC a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice. Planul acoperă cele 5 dimensiuni ale Uniunii Energetice, stabilind acțiuni specifice pentru fiecare domeniu. Documentul are ca scop crearea unui cadru coerent și comprehensiv de politici și investiții în domeniul energiei și climei până în 2030.

Analizele realizate pentru PNEC s-au bazat pe simulări utilizând modelul TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System), asigurând că obiectivele sunt realiste și atingibile. Proiectul PNEC a fost dezvoltat în colaborare cu sprijinul PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Conceptul PNEC se află în consultare publică până la data de 22 septembrie 2023.

Persoane responsabile

Fișiere

DenumireTip document#
Planul Național integrat privind Energia și Climaconcept de proiect de act normativ1.1

RECENTE

Conferință națională la Chișinău: potențialul comunităților energetice în Moldova și recomandări pentru politici publice

Pe 27 mai 2024, la Chișinău, a avut loc o conferință națională organizată de...

Ministerul Energiei analizează opțiuni de finanțare pentru modernizarea energetică a blocurilor multietajate

Ministerul Energiei și USAID, prin intermediul Proiectului MESA, au organizat un atelier pentru identificarea...

Ministerul Energiei propune majorarea stocurilor de securitate de gaze naturale la 47,1 milioane m³ începând cu 1 octombrie 2024

În cadrul ședinței Guvernului care va avea loc pe 29 mai, ministrul Energiei, Victor...

Proiect de dispoziție pentru instituirea comisiei de licitație privind statutul de producător eligibil mare

În ședința Guvernului Republicii Moldova programată pentru 29 mai 2024, la ora 10.00, ministrul...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE